เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากเราครับ.

Homeเงื่อนไขการให้บริการ (T.O.S)

เงื่อนไขการให้บริการ


เพื่อให้เข้าใจตรงกันนิยามของคำว่า "ผู้ให้บริการ" คือ DomainHost360.com และ นิยามของ "ผู้ใช้บริการคือ" ผู้ซื้อสินค้าและบริการ. ในกรณีท่านพบเว็บไซต์ที่ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือ ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรายินดีตอบขอสงสัยของท่านครับ.


เงื่อนไขการให้บริการ Web Hosting และ Reseller Hosting

 • ห้ามวางเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ภาพโป๊เปลือยหรือขัดต่อประเพณีอันดีงามของไทย เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในทางไม่เหมาะสม เว็บไซต์การพนันทุกประเภท เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์.
 • ห้ามส่ง spam mail (ส่งอีเมล์ขยะจำนวนมากเพื่อโฆษณาหรือประกาศใด ๆ ก็ตาม) โดยเด็ดขาด
 • ห้ามจัดทำเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมาย เช่น VCD DVD ละเมิดลิขสิทธิ สินค้าละเมิดลิขสิทธิทุกประเภท รวมไปถึงเผยแผ่ไฟล์อันมีลิขสิทธิ เช่นการให้ดาวน์โหลดไฟล์อันมีลิขสิทธิ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ จัดจำหน่ายยาเสพย์ติดทุกประเภท.
 • ห้ามติดตั้งและใช้งาน หรือ จัดทำเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ Bit torrent tracker, เว็บอัพโหลดรูป ฝากรูป อัพโหลดไฟล์ ฝากไฟล์ สาธารณะ, Multi Forum hosting, Multi Blog hosting, Multi CMS hosting, Chat, Shoutbok ทุกประเภท. รวมถึง script ที่นำเอาทรัพยกร Server ไปแจกจ่ายจะฟรีหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก็ดี ไม่อนุญาติทั้งสิ้น
 • Fair Usage Policy (การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม) จำกัดปริมาณ inode ต่อ package ไม่เกิน 50,000 จำกัดการใช้ CPU และ Ram ไม่เกิน 20% ของทรัพยากร Server และห้ามใช้ทรัพยากรในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและกระทบผู้ใช้บริการรายอื่น. ลูกค้าที่ใช้ทรัพยากรเกินกว่านี้ผู้ให้บริการมีสิทธิร้องขอให้ผู้ใช้บริการอัพเกรดไปใช้ Solution ที่เหมาะสมแทน เช่น VPS หรือ Dedicate Server แทน. ทั้งนี้ถ้าผู้ใช้บริการไม่เต็มใจอัพเกรดผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการโดยต้องคืนค่าบริการตามสมควรแก่ลูกค้าตามสมควร.
 • ไม่อนุญาติให้ Connect MySQL จากภายนอก ยกเว้นลูกค้ามี Fixed IP สามารถขอได้ไม่เกิน 1 IP และต้องไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ให้เว็บไซต์อื่น ๆ ภายนอกใช้ทรัพยากรนี้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ภายใน 7 วันนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน. ถ้าผู้ใช้บริการไม่ส่งเอกสารดังกล่าวผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการจนกว่าจะได้รับเอกสารเพราะเป็นข้อบังคับตาม พรบ.คอมพิวเตอร์. โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้.
 • การสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการโดยตรง บริการสำรองข้อมูลฟรีของผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินใด ๆ ได้.
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ถ้าข้อมูลเกิดการสูญหายอันเนื่องมาจากความเสียหายของ Hardware เพราะถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้เลือกใช้ Hardware ที่ดีที่สุดและมีมาตรฐานสูงกว่าผู้ให้บริการ Hosting รายอื่น ๆ แต่นั้นหาใช่หลักประกันว่า Hardware นั้นจะไม่มีวันเสียหายเลย. เช่นเดียวกันถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีระบบ Raid back up ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต server และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างมากแต่นั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะไม่มีวันเสียหาย. ความรับผิดชอบบนไฟล์ที่อยู่พื้นที่ hosting ที่ผู้ใช้บริการเช่าไว้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใช้บริการที่จะต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้อย่างสม่ำเสมอ.
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่าค่าเช่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ได้จ่ายมา.
 • บริการเว็บโฮสติ้งจะถูกระงับถ้าไม่ต่ออายุการใช้บริการภายใน 2 วันหลังจากหมดอายุแล้ว และไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบทิ้งภายใน 30 วัน. กรณีขอ backup ข้อมูลหลัง Package hosting หมดอายุแล้วมีค่าใช้จ่ายตามสมควร.
 • การขอข้อมูลเมื่อครบกำหนดชำระเงินแล้วผู้ใช้บริการไม่ชำระตามกำหนดคิดค่าบริการสืบค้นและคัดลอกข้อมูล MB ละ 1 บาท กรณีต้องกู้ข้อมูลมากกว่า 1024 MB คิดค่าบริการเป็นอัตรา GB แทน โดยคิด GB ละ 1,000 บาท


เงื่อนไขการให้บริการจดโดเมนเนม

 • โดเมนที่จดจะเป็นของลูกค้า 100% ท่านมีสิทธิที่จะ Lock หรือ UnLock โดเมนได้เอง. ถ้าโดเมนของท่านถูกขโมยอันเนื่องมาจากท่านเลือกเปิดสถานะเป็น unlock (Active) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • การต่ออายุหลังจากโดเมนหมดอายุไปแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของ DomainHost360.com และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะต่ออายุโดเมนที่หมดอายุไปแล้วได้ ถึงแม้ว่าท่านจะเคยเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ๆ ก็ตาม.
 • โดเมนที่ย้ายนายทะเบียนมาที่ DomainHost360.com จะต้องต่ออายุใหม่อย่างน้อย 1 ปีกับเรา
 • บริการฟรีใด ๆ ที่แถมให้พร้อมกับบริการจดโดเมนไม่สามารถรับประกันคุณภาพได้. ท่านมีสิทธิเลือกจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
 • การต่ออายุโดเมนหลังหมดอายุไปแล้วเกินกว่า 30 วันมีค่าบริการเพิ่มซึ่งขึ้นอยู่กับนามสกุลของโดเมนนั้น ๆ กรุณาสอบถามราคาก่อน


เงื่อนไขการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS)

 • ผู้เช่า VPS ต้องดูและ Script หรือ Application ของท่านเอง. เราให้บริการตามมาตรฐานเดียวกับ IDC โดยทั่วไปคือ ติดตั้ง OS และ Directadmin (กรณี Linux) รวมถึง restart VPS. เราจะไม่ติดตั้ง Bot หรือ Application เสริม หรือ tuning server ให้ท่าน. รวมถึงจะไม่ดู service ต่าง ๆ ใน VPS แทนท่าน. และไม่สามารถ Support ลูกค้าของท่านแทนตัวท่านได้. ถ้าท่านทำไม่เป็น ไม่มีเวลา ท่านต้องหาจ้าง Server Admin มาดูแลเอง.
 • Resource ต่าง ๆ ที่ท่านเลือกซื้อตาม package สามารถใช้ได้เต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ใน package. แต่ท่านต้องตระหนักว่าการเช่า Resource เช่น Ram ขนาด 1G โดยหวังให้ทำงานเหมือน Ram 32Gb หรือ 48GB ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง. เราไม่สามารถประกันการ lag ของ VPS เนื่องจาก run Bot ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ Ram จำนวนมากได้. ท่านมีหน้านที่ต้องบริหาร Resource ของ VPS เอง
 • เมื่อต้องการเปลี่ยน OS หลังจากใช้งาน OS ตามที่สั่งซื้อและมีการติดตั้งให้ครั้งแรกไปแล้วคิดค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ภายใน 2 วันนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน. ถ้าผู้ใช้บริการไม่ส่งเอกสารดังกล่าวผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการจนกว่าจะได้รับเอกสาร เพราะเป็นข้อบังคับตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้.
 • การสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการโดยตรง บริการสำรองข้อมูลฟรีของผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินใด ๆ ได้.
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ถ้าข้อมูลเกิดการสูญหายอันเนื่องมาจากความเสียหายของ Hardware เพราะถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้เลือกใช้ Hardware ที่ดีที่สุดและมีมาตรฐานสูงกว่าผู้ให้บริการ VPS รายอื่น ๆ แต่นั้นหาใช่หลักประกันว่า Hardware นั้นจะไม่มีวันเสียหายเลย. เช่นเดียวกันถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีระบบ Raid back up ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต server และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างมากแต่นั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะไม่มีวันเสียหาย. ความรับผิดชอบบนไฟล์ที่อยู่พื้นที่ให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการเช่าไว้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใช้บริการที่จะต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้อย่างสม่ำเสมอ.
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่าค่าเช่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ได้จ่ายมา.
 • เมื่อผู้เช่า VPS ผิดนัดชำระค่าบริการ. VPS ของท่านจะถูกระงับภายใน 2 วันนับจากวันผิดนัดชำระ. และเราจะเก็บข้อมูลให้ท่านเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบทิ้งเป็นการถาวร.
 • การขอข้อมูลเมื่อครบกำหนดชำระเงินแล้วผู้ใช้บริการไม่ชำระตามกำหนดคิดค่าบริการสืบค้นและคัดลอกข้อมูล GB ละ 300 บาท (ต้องกู้คืนทั้ง OS และนับปริมาณข้อมูลของ OS ด้วย)


เงื่อนไขการให้บริการ Colocation

 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลทั้งหมดภายใน Server ที่นำมาใช้บริการเอง. ผู้ให้บริการจะไม่ดูและระบบหรือทำหน้าที่ในฐานะ Server admin ให้ท่านรวมถึงไม่สามารถ Support ลูกค้าของท่านแทนตัวท่านได้. ถ้าท่านทำไม่เป็น ไม่มีเวลา ท่านต้องหาจ้าง Server Admin มาดูแลเอง.
 • บริการ KVM ใช้ได้ฟรี 2 ชม. หลังจากนั้นคิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 100 บาท.
 • การสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเอง
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการระบบไฟอาคาร ระบบรับส่งข้อมูลของ IDC หลัก และนำไปเกิดการดาวน์ไทม์.
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่าค่าเช่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ได้จ่ายมา.
 • เมื่อผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการเป็นเวลา 30 วัน หรือ 1 รอบบิล. ผู้ให้บริการระงับการให้บริการและรอผู้ใช้บริการมาติดต่อชำระค่าบริการที่ค้างอยู่. ผู้ใช้บริการมีเวลา 60 วันที่จะติดต่อเพื่อชำระค่าบริการที่ค้าง. ถ้าผู้ใช้บริการไม่ติดต่อชำระค่าบริการเกินกำหนดแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิขายทอดตลาดเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาชำระหนี้.


เงื่อนไขการให้บริการออกแบบ-พัฒนาเว็บไซต์

 • ต้องทำสัญญาจ้างและจ่ายมัดจำ 50% ก่อนเริ่มทำงาน
 • ขอบเขตของงานให้ยึดถือตามสัญญา การแก้ไขใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในสัญญา ต้องทำสัญญาย่อยขึ้นมาเท่านั้น.
 • การนำเสนอผลงานจะทำบน Server ของผู้ให้บริการเท่านั้นและผู้รับบริการไม่มีสิทธิคัดลอกข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะชำระค่าบริการตามสัญญาครบ 100%
 • ถ้าผู้ใช้บริการผิดนัดชำระเงินตามสัญญาจ้างภายใน 30 วัน นับจากนำเสนอผลงานที่เสร็จแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี


เงื่อนไขการขอคืนค่าบริการ

ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน "เงื่อนไขการคืนเงิน"

ตรวจสอบชื่อโดเมน

www.
.com .net .org .biz .info .asia
.co.th .in.th .ac.th .go.th .or.th .mi.th

ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน Click here

 • .CO.TH ต้องเป็น หจก./ บจก./ บมจ. เท่านั้น
 • .AC.TH ต้องเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาเท่านั้น
 • .GO.TH ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลเท่านั้น
 • .OR.TH ต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
 • .IN.TH ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

ต้องใช้เอกสารราชการประกอบ อ่านรายละเอียด

ค่าจดโดเมนเนม

 นามสกุล ดูราคาทุกนามสกุล Click here  ราคา/ 1ปี
 .COM .NET .ORG  349 - 419 THB
 .INFO .BIZ .ASIA .CC .TV  449 - 1,229 THB
.CO.TH .GO.TH .AC.TH .OR.TH 349 - 699 THB