ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน

ถ้าท่านพบปัญหาการใช้งานและไม่พึงพอใจในคุณการให้บริการเรายินดีคืนเงินครับ.

Homeเงื่อนไขการคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนเงิน


เพื่อให้เข้าใจตรงกันนิยามของคำว่า "ผู้ให้บริการ" คือ DomainHost360.com และ นิยามของ "ผู้ใช้บริการคือ" ผู้ซื้อสินค้าและบริการ. DomainHost360.com ยินดีคืนเงินค่าบริการต่าง ๆ ภายใน 7 วันหลังจากชำระเงิน, ขอท่านผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขและวิธีการรับเงินคืนได้จากรายละเอียดด้านล่าง, ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าบริการกรุณาติดต่อเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การคืนเงินสำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง

กรณียกเลิกภายใน 7 วันถ้าสั่งซื้อไม่ระบุให้ติดตั้ง Script ใด ๆยินดีคืนเงินเต็มจำนวน, ถ้ามีการระบุติดตั้ง Script ใด ๆ หรือ ให้ช่วยโอนย้ายข้อมูลจาก localhost หรือผู้ให้บริการ hosting อื่น ๆคิดเพิ่มเป็น 300 บาท. หักจากยอดสั่งที่จ่ายเข้ามา

กรณียกเลิกหลังจาก 7 วัน จะขอคืนเงินได้ถ้า server มีการ down หรือล่มเกินกว่า 2 วัน (48 ชม.) ติดต่อกันเท่านั้น หรือ มีการดาวน์ในรอบเดือนนั้น ๆ เกินกว่า 5 วัน (120 ชม.). เหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถคืนเงินให้ได้. ค่าเช่าที่เหลือให้คำนวนออกเป็นรายเดือนเศษของเดือนให้ปัดเต็ม ไม่หักค่า setup ใด ๆ.

ทั้งนี้ถ้าตรวจสอบพบว่าผู้เช่า เช่าไปเพื่อก่อกวน network ผู้อื่น และหรือ ส่ง spam mail หรือกระทำการผิดกฏหมายใด จะไม่คืนเงินทุกกรณี รวมถึงนำส่ง log เพื่อแจ้งความต่อไป


การคืนเงินสำหรับบริการ VPS

ผู้เช่าแบบรายปี / 6 เดือน / 3 เดือน หักคืนเงินแบบรายเดือนในราคาที่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ (ที่มาจากการเช่าแบบรายปี / 6 เดือน / 3 เดือน) เศษของเดือนปัดเต็ม. ผู้เช่าแบบจ่ายรายเดือน เดือนต่อเดือน ไม่คืนเงินทุกกรณี. และถ้าตรวจสอบว่าผู้เช่าทำให้ ip ถูกแบนไม่ว่า service ใด ๆ เช่นส่ง spam mail, bot ขุดกระทู้ จะต้องจ่ายค่าปรับ ip เพิ่มด้วย. และถ้าตรวจสอบพบว่าผู้เช่านำ VPS ไปก่อกวน network ผู้อื่น และหรือจัดทำเนื้อหาใด ๆ จนถูกฟ้องร้องตามกฏหมาย. เราจะไมคืนค่าบริการ รวมถึงจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยเหลือจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมาย.


การคืนเงินสำหรับบริการจดทะเบียนโดเมนเนม

ไม่สามารถชำระเงินคืนได้เนื่องจากบริการจดทะเบียนโดเมนเป็นบริการที่ต้องซื้อแล้วซื้อเลยและจะได้สิทธิเป็นเจ้าของโดเมนเนมนั้นเป็นเวลาตามแต่จำนวนปีที่จด และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนที่จดไปแล้วได้.


การคืนเงินสำหรับบริการติดตั้งระบบเว็บไซต์

กรณีติดตั้งระบบเว็บไซต์บนโฮสอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ DomainHost360.com เมื่อติดตั้งไปแล้วแต่โฮสติ้งไม่รองรับจะคืนค่าบริการให้ 50% เนื่องจากเป็นปัญหาที่ลูกค้าจะต้องติดต่อกับทางผู้ให้บริการโฮสติ้งเอง, กรณีติดตั้งระบบเว็บไซต์บนโฮสของ DomainHost360.com แล้วใช้ไม่ได้ยินดีคืนเงิน 100% ทั้งนี้ต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน.


การคืนเงินสำหรับบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างที่ตกลงกัน.


กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้


ช่องทาง/วิธีการคืนเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงเทพฯ, ธนาคารกสิกรไทย (ไม่คิดค่าโอนถ้าเป็นบัญชีในกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัดคิดค่าโอน 10 บาท).
  • โอนเงินเข้าธนาคารอื่น ๆ (คิดค่าโอน 25 บาท).
  • โอนเงินเข้าบัญชี PayPal (ค่าธรรมเนียมเป็นตามที่ PayPal กำหนด)


ต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้รับเงินคืน

ภายใน 7 วัน

ตรวจสอบชื่อโดเมน

www.
.com .net .org .biz .info .asia
.co.th .in.th .ac.th .go.th .or.th .mi.th

ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน Click here

  • .CO.TH ต้องเป็น หจก./ บจก./ บมจ. เท่านั้น
  • .AC.TH ต้องเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาเท่านั้น
  • .GO.TH ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลเท่านั้น
  • .OR.TH ต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
  • .IN.TH ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

ต้องใช้เอกสารราชการประกอบ อ่านรายละเอียด

ค่าจดโดเมนเนม

 นามสกุล ดูราคาทุกนามสกุล Click here  ราคา/ 1ปี
 .COM .NET .ORG  349 - 419 THB
 .INFO .BIZ .ASIA .CC .TV  449 - 1,229 THB
.CO.TH .GO.TH .AC.TH .OR.TH 349 - 699 THB