คำถามที่พบบ่อย


รวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่ผู้ใช้บริการสอบถามมายังเรา ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่ไม่มีข้อมูลระบุไว้กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .แจ้งชำระเงินแล้วจะใช้โฮสกับโดเมนได้เมื่อไหร่

ภายใน 24 ชม. หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว หรือถ้าจ่ายผ่าน PayPal จะใช้ได้ทันที


Server ของ DomainHost360.com รองรับ ASP/ASP.NET หรือไม่

ยังไม่เปิดให้บริการโฮสสำหรับ ASP/ASP.NET ในขณะนี้


บริการติดตั้งระบบเว็บไซต์จะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่

ภายใน 24 ชม. (กรณีเป็น original version) และตามตกลงสำหรับ Moded version


จะติดตามความคืบหน้างานออกแบบ-พัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างไร

เราจะวางบัตรบริการผ่านระบบบริการลูกค้าซึ่งท่านสามารถติดต่อกับผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยตรง และทันทีที่บัตรบริการมีการตอบกลับก็จะมี email แจ้งเตือนไปยังลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลา.


ใช้บริการไปแล้วต้องการขอคืนเงินต้องทำอย่างไร

กรุณาอ่าน เงื่อนไขการคืนเงิน


ควรต่ออายุโดเมนเมื่อไหร่

กรณีต้องอายุกับผู้บริการเดิมควรต่อก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน กรณีย้ายไปยังผู้ให้บริการใหม่ควรย้ายก่อนหมดอายุ 60 วัน

ต้องการย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่นต้องทำอย่างไร


ต้องการย้ายโดเมนมายัง DomainHost360.com ต้องทำอย่างไร


ถ้าโดเมนหมดอายุไปแล้วจะต่อใหม่ได้หรือไม่

ถ้ายังอยู่ในช่องว่าง 30 สามารถต่ออายุได้แต่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจึงแนะนำให้ต่ออายุก่อนโดเมนจะหมดอายุ 30 วัน


ถ้าย้ายเว็บไซต์จากผู้ให้บริการรายอื่นมาที่ DomainHost360.com จะต้องทำอย่างไร