โปรแกรมจัดการเนื้อหาเหมาะสำหรับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทุกธุรกิจ มีระบบจัดการบทความ ระบบสมาชิก ระบบแบบสำรวจ แสดงผลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ cache ในตัว และยังความสามารถด้าน SEO URL อีกด้วย สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลายรองรับการเติบโตของธุรกิจของคุณ