moodle

เว็บสำเร็จรูป สำหรับการจัดหลักสูตรการสอน online ใช้สำหรับ E-Learning สามารถสร้างหมวดหมู่วิชาที่จะสอน ทำการประเมินคะแนน พร้อมระบบ Blog และ เว็บบอร์ดเพื่อใช้สื่อสารภายในเว็บไซต์ รองรับภาษาไทย. เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ถึง กลาง.